רשימה או טבלה: T-S AS 151.1

רשימה או טבלה T-S AS 151.1

תגים

תיאור

Memorial list mentioning names, among others, of Yehoshuaʿ the haver and Dosa the haver and Nethanel 'the Sixth' (Information from Goitein's index cards)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. יהושוע החבר
 2. דוסא החבר וכלל
 3. נתנאל הששי בחבורה
 4. יחיי השר [ . . ] יוסף
 5. משה הלוי ואלעזר ה[
 6. יצחק השר הנ
 7. וחמוד חמודו יצחק הבח[
 8. ורבנא יוסף
 9. והחיים
 10. לארבעת חמודיו
 11. ישועה ופרחיה וסעדיה
 12. ואחיו נעמאן
 13. וחמודו יאשיה
 14. ושלמה הזקן וכלל חמודיו
 15. ואברהם הזקן
 16. משה הששי בחבורה
 17. ומשולם הלוי ושני אחיו
 18. וחמודו

Left margin, next to lines 8, 9, 10, diagonal lines.

בר אשו . ה | . . . יהושוע . . | השר הגדול

תרגום