רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S AS 150.11 + Moss. VII,66.2 + AIU VII.D.112 + Moss. VII,45.2 + JRL SERIES B 6304

מסמך משפטי T-S AS 150.11 + Moss. VII,66.2 + AIU VII.D.112 + Moss. VII,45.2 + JRL SERIES B 6304
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Elinoar Bareket, שפריר מצרים: ההנהגה היהודית בפוסטאט במחצית הראשונה של המאה האחת־עשרה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: ha-Makhon le-ḥeḳer ha-tefutsot, Universiṭat Tel-Aviv, 1995).
  למהדורה ראה
  • pp. 31, 127, 240-241
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition