רשימה או טבלה: T-S AS 152.131 + T-S AS 149.16

רשימה או טבלה T-S AS 152.131 + T-S AS 149.16

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

List of items sold from the inheritance of Abū l-Futūḥ al-Kohen, probably a druggist or a doctor. In the hand of the court clerk Yosef b. Shemuel b. Saʿadya ha-Levi (ca. 1181–1209 CE). Dated: 19 Av 1515 Seleucid = 18 July 1204 CE. In Judaeo-Arabic with both Hebrew and Greek/Coptic numerals. Cites prices and quantities and mentions the names (of the buyers) including Abū l-Ḥasan Ibn Nufayʿ; Abū Saʿīd; Munajjā; Bū l-Bahāʾ; Maḥāsin; Bū Isḥāq; Bū l-ʿIzz. (Information in part from Goitein's index card and from CUDL.) Very similar to T-S NS J214 (PGPID 39203) and possibly a join. Join: Alan Elbaum

T-S AS 152.131 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

T-S AS 149.16 1v

1v

First page

 1. אלמביוע מן תרכה אבו אלפתוח
 2. אלכהן בתאריך יט אב
 3. אתקטו
 4. אהלילג הנדי אלוזן כ נקי
 5. אלתמן עלי מנגא קמה
 6. לבאן חצא אלוזן נקי לג
 7. אלתמן עלי אבו אלחסן בן נפיע
 8. עו
 9. מצטכי | אלוזן יב אלתמן
 10. עלי בו א|[. . . .] סז
 11. מקל אזרק אלוזן ה . נקי
 12. אלתמן יב
 13. האל(?) קאקלי אלוזן יד אלתמן
 14. עלי בו אלבהא פא
 15. כרכם אלוזן נקי טו אלתמן
 16. עלי בו אלבהא כב
 17. כב . ון אלוזן נקי יז אלתמן
 18. עלי מחאסן כז
 19. קצט אלוזן ה> ס אלתמן
 20. עלי מחאסן יב>
 21. מרתך אלוזן נד> ס אלתמן
 22. עלי בו אלבהא לז
 23. 479.5

T-S AS 152.131 1v

1v

T-S AS 149.16 1r

1r

Second page

 1. ד כיזאן כחל אלוזן נב ○
 2. אלתמן עלי אלגריב לד
 3. מר אלוזן וסך יח אלתמן
 4. עלי פרג יו
 5. ערק סוס אלתמן עלי
 6. בו סעיד ד○
 7. לבאן חצא אלוזן נקי ג ותלת
 8. אלתמן עלי בו סעיד ח
 9. מסתעגלה אלוזן | כו>
 10. אלת|מן עלי מח|אסן יא>
 11. צמג | אלו|[ז]ן כג אלתמן ו
 12. טין רומי אלוזן וסך לט
 13. אלתמן עלי מנגא יג
 14. חב כאלי אלוזן וסך ח○
 15. אלתמן עלי אלאדיב ו
 16. . . . . . [ . . . . . . . ] . .
 17. אלתמן עלי גרי [ . . . . ] . .
 18. חסן יוסף אלוזן ו . .
 19. אלתמן עלי בו סחק ה>
 20. אסטוכודס אלוזן ז
 21. אלתמן ג
 22. כראויא אלוזן יג> ס
 23. אלתמן עלי בן אלעז
 24. טו>
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 149.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S AS 152.131: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.