מסמך משפטי: T-S AS 149.14

מסמך משפטי T-S AS 149.14

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Beginning of a court record (last will and testament?) for Shela b. Yefet the silk tax-farmer in Sammanud.

T-S AS 149.14 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא בסוף שטרא דנן
  2. כן הוה חצר אלינא מר ור שלה בר יפת צאמן אלחריר פי סמנוד פי צחה
  3. מן ע[קלה וגוא]ז אמרה טאיעא מן גיר קהר ולא גבר ולא אכראה ולה סהו
  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]מפסדאת אלשהאדה אלאב . . ש . . . פש

תרגום

T-S AS 149.14 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 149.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.