מסמך משפטי: T-S AS 148.19

מסמך משפטי T-S AS 148.19

תגים

תיאור

Draft of a deed of sale for a house. Location: Fustat. Dated: 1483 Seleucid = 1171/72 CE, under the authority of "ha-Rav ha-Gadol be-Yisraʾel" (probably Maimonides, who was at that time Head of the Jews). [...] b. Iyov acknowledges having sold a house or a portion of one located in Qaṣr al-Shamʿ to Abū l-Bayān Moshe b. Elʿazar. (Information in part from Goitein's index card.)

T-S AS 148.19 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] אתפג לשטרות בפסטאט מצרים דעל ניל[ום
 2. ]רב הגדול בישראל יהי שמו לעולם חצר אלינא [
 3. ]אע מ ור [ . . . . . . . ] הזקן היקר שצ בן מר איוב [
 4. ] מעכשיו [ . . . . . . . ]כתמוא עליי בגמיע [
 5. ]ה ובכל לישאני דזכואתא וסלמוא דלך אל[
 6. ]ור משה הזקן היקר בן מ ור אלעזר הזקן נע [
 7. ]ליום ומא בעדה אנני קד מלכת אבו אלביאן אלמד[
 8. ] אלדאר אלתי במצר בקצר אלשמע ענד דרב [
 9. ]ק פיה מן קבלה מן [ . . . ] . [ . . . ] . ר מדה . [
 10. ]הא //אברהם// בגיר [ . . . ] . . זמה לי פי דלך עלי שרט אן
 11. ] . . . [ . ]ה פי טול אלסנה אלמדכורה מן חכר
 12. ] . דלך מן סאיר אלאסבאב פאן דלך
 13. ] אלמדכור אד עלי הדא אלשרט א[
 14. ]דכור א[ . . ]א . [ . . . ] . . . אלמ[
 15. ] . . למ[

תרגום

T-S AS 148.19 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 148.19: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.