מסמך משפטי: T-S AS 148.18

מסמך משפטי T-S AS 148.18

תגים

תיאור

Legal fragment in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (active 1100–38 CE). Draft of the will of the teacher (al-muʿallima) Sittūna bt. Avraham the parnas, the sister of the teacher Wahb. Mentions Abū Manṣūr, but this is crossed out; the son of her sister's daughter; and leaving property to somebody (likely the niece's son, but it depends on how much of the document is missing) who will pay from this her funeral expenses. Her personal belongings go to her sister's daughter Sitt al-[...] the [wife] of Abū l-Ḥusayn al-Ḥabrāwī. The belongings include 3 mats (naṭʿ). (Information in part from Goitein's index card.)

T-S AS 148.18 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אלמעלמה
 2. סתונה בת אברהם הפרנס נ[
 3. אכת אלמעלם והב
 4. . . . . אוצת
 5. [[ללשיך אבו מנצ[ . . . . . ] . [
 6. בן בנת אכת[הא

תרגום

T-S AS 148.18 1r

1r

Verso.

 1. א]נה נואיבי אלדי יחתאג אליהא אלי אן
 2. א]לחק אליקין ומא תבקא מן דלך
 3. ר]חויה מנזלי לאבנה אכתי סת אל
 4. . ]זוג [ . . . . . ] אבו אלחסין אלחבראוי
 5. . . . . . . . . . . ] . . [ . . ] .גוטאל
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 148.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.