מסמך משפטי: T-S AS 148.15

מסמך משפטי T-S AS 148.15

תגים

תיאור

Legal document mentioning that a man in Fustat is prepared to pay 1000 dirhams for two and one-half out of twenty-four shares of a well-known house in Alexandria. The fragment contains also instructions to a scribe. The transaction summarized is preceded by another one in which Abu al-Faraj b. Abu Mufaddal al-Marawihi buys a Nubian maidservant. Dated ca. 1250. (Information from Mediterranean Society, IV, p. 285)

T-S AS 148.15 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. יתפ[צל] ר עמ . ל מ[ . ] . . . שטר ביע גאריה אסמהא טאווס אלנובייה אלג[
  2. סלימאן בן אלשיך אבו עלי ממא . . אע למווכלה וק . ץ מבלגהא תמאניה ותל[
  3. מן אלמשתרי והו אבו אלפרג בן מפצל אלמערוף באבן אלמראוחי וקבל לה . . [
  4. ואן צהר פי אלגאריה עיב יסקט מן תמנהא אלתלת מא לה אן ירדהא . מ . [
  5. שטרות ביע אלגאריה [ו]כדלך יכ[ת]ב ללשיך הלאל מסטור עלי מנחם בר שלמה
  6. הרופא בן דניאל ומא ארתצי אן מתי רד לה הארון בן סלימאן אלאלף דרהם אלד[
  7. אשתרי מנה בהא אלקראטין ונצף אלתי פי אלדאר אלתי פי אלתגר אלמשהורה . [

תרגום

T-S AS 148.15 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 148.15: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.