מסמך משפטי: T-S AS 147.9

מסמך משפטי T-S AS 147.9

תגים

תיאור

Notes for a marriage contract between Abu al-Karim Shabbetay b. Avraham and the divorcee Mudallala bat Yehuda ha-Levi involving a dowry of 102 dinars plus a house. Drafted in Cairo ca. 1140. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 387 and 403)

T-S AS 147.9 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שבתי הנקרא אבו אלכרם
 2. בר אברהם סט
 3. מדללה מתרכתא בת יהודה הלוי זצל
 4. אלמקדם טו מתנה
 5. אלמוכר אלטאבי
 6. מאיה ודינארין מן גמלתהא
 7. שטר עליק תאמאר אבו אלעלא
 8. בנה דינ
 9. ואלדאר אלתי באלממצוצה
 10. במצר פי אלדרב אלדי פיה
 11. אלדאר אלמוקופה ברסם אלמקאדסה
 12. והי אלמגאורה לדאר בן סימן טב
 13. לציקה בבאב אלסר אלדי להא
 14. אלשהוד בן אלגאזפיני
 15. ואבו אלעלא אלציאג אלאסכנדראני
 16. וק דינ ללעניים

תרגום

T-S AS 147.9 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 147.9: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.