מסמך משפטי: T-S AS 147.8

מסמך משפטי T-S AS 147.8

תגים

תיאור

Court record fragment of the transfer of part of a house as a gift from a mother to her daughter. (Information from Mediterranean Society, III, p. 331, and from Goitein's index cards)

T-S AS 147.8 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . ]תכרי למן תכתאר ותתאנס [
 2. . . ]אן אכתארת תבטלהא מא לי אן אעתרצהא פי דלך אד
 3. . . ] והבתהא דלך מעכשו מתנה גמורה חתיכה גלויה
 4. . . . . ] ה מיומא דנן ולעלם לא מסתורה אלא כתיבה
 5. . . . ] עכשו ולאחר מיתה [א]ביע הדא אלארבע אסהם
 6. . . . . . ו]סדס ותביע ותרת ותורת ותפעל פיהא
 7. . . . . . . ]וחס ושלום אן תופית אבנתי כבא
 8. . . ]בע אסהם וסדס סהם ראגע לי אנא
 9. . . . . . ] פי אלאצל ולא פי אלגרה מהמא אן אכון
 10. . . . . . ] א געלת להא אלסכני פי אלדאר אלדי לי במצר
 11. . . . . . ]ן אכתארת מ . . [ . . . . . . . . . . . . ] לא
 12. . . . . . ] אלדאר [ . . . . ] בקצר אלשמ[ע

תרגום

T-S AS 147.8 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 147.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.