מסמך משפטי: T-S AS 147.8

מסמך משפטי T-S AS 147.8

תגים

תיאור

Court record fragment of the sale of a European slave by a mother to her son. (Information from Mediterranean Society, III, p. 331, and Goitein's index cards)

T-S AS 147.8 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] גיר דלך מן גמיע [
 2. מקרה ענדכם באנני תסלמת מנה סת עשר דינ
 3. בהא אלממלוך אלדי לי אלרומי [ . . ] אלמדעא במ [
 4. ומשלמי ביד [ . . . ] ירתיה בתריה לעלם ו . . [
 5. מן חרורי ו . . . ומן עד [ . . ] מלכא ומל . [
 6. והדא אלביע [ . . . . ] בעינה ביע אלגלב ליס [
 7. לזבוני ולאורותא [ . . ] ולמ[
 8. משמי אד לם [ . . ] ליה ל [
 9. בעולם שוי פחות משוי [
 10. לה עלי קיאם בעיב ולא ב [
 11. ולא בגיד דלך מן גמיע אל[
 12. . . . . . ] . . . קאל לנא צ [ //מע אחד [//
 13. . . . . . ] . . . דכר . . . . . [

Right margin, perpendicular lines.

דבי דינא דעבידין [ | מיומא דנן ולעלם [ | בכל לשאני דאמו[

Right margin, parallel lines written upside down.

ותנאין | וקנינא מן | מלוך דא | לולדהא ו . ל | דנן על כל | מאי דכתיב | ומפרש לעלם | במאנא | דכשר למקנ[ . . . . . |

תרגום

T-S AS 147.8 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 147.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.