רשומה קשורה ל-מכתב: T-S AS 154.128 + T-S AS 147.5a + T-S AS 154.226 + T-S AS 147.5b + T-S AS 154.127

מכתב T-S AS 154.128 + T-S AS 147.5a + T-S AS 154.226 + T-S AS 147.5b + T-S AS 154.127
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition