מכתב: T-S AS 147.33

מכתב T-S AS 147.33

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Recto: Letter fragment. Very narrow. Handwriting of Avraham Maimonides? Verso: memorial list of the family of Sheʾerit b. Yefet. (Information in part from CUDL and Goitein's index card.)

T-S AS 147.33 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. לבן אלמ . . . . . . .
 2. פי חרכתהם פי
 3. הדא אלוקת והקבה
 4. יגמע אלשמל פי
 5. נוה הקודש עם

Right margin, diagonal lines, written upside down.

ס . ד . פי | מ שלמה בן . . . | . ]תינו

תרגום

T-S AS 147.33 1v

1v

Verso.

 1. יפת וד חמ חלפון ואברהם
 2. ושארית חזן והלל וג חמ
 3. שלה וג חמ פרחיה
 4. ויעקב וכ ישועה ויפת תלמ
 5. וכ חמ יוסף והלל אל . . . .
 6. לוים אליה וח חלפון וח יפת
 7. . . . . צדקה ושלם
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 147.33: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.