רשימה או טבלה: T-S AS 147.28

רשימה או טבלה T-S AS 147.28

תגים

תיאור

Bill of lading by Nahray b. Nissim specifying goods sent from the Maghreb and Sicily to Egypt, mainly textiles and silk. (Information from Gil)

T-S AS 147.28 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. רב סלם ובלג ברחמתך רזמה ברסם מימון ויהודה בני [ . . .
 2. פי וצטהא רזמה פיהא סב קטעה סוסי מנהא ל מתלתה [ . . .
 3. צ. . . .ח כאם ופיהא ו עמאים ופיהא מפרמה צייקה ו. . .ת
 4. ער. . . ומנשפה ד פראך כאם יד קטעה דיבאג כליע ו. . .
 5. .ל. ופי אלרזמה מו רטל חריר ל נטע זוג בסט ד א[ . .
 6. צבאג ג תלאלס [ . . . . . ] נהראי ומימון ח ארטאל
 7. וברסם מימון ויהודה ק דרה חריר מנקוץ וברסם . .
 8. בן טייב [ . . . . . . . . ] רזימה [ . ] ברסם חיים בן עמאר [ . . . .
 9. ועיאש [ . . . . ] . ריר וברסם מוסי בן נסים רזימה
 10. חריר וברסם צמח בן אסמעיל אל.יאן וכלוף בן מוסי
 11. אלטאי[ . ] רזימה חריר בלאסין סלם אלגמיע ברחמתך

תרגום

T-S AS 147.28 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 147.28: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.