מסמך משפטי: T-S AS 147.24

מסמך משפטי T-S AS 147.24

תגים

תיאור

Legal document. Location: Alexandria. Dated: 4 Ḥeshvan 4975 AM = 9 October 1214 CE, under the authority of the Nagid Avraham Maimonides. A Sicilian trader, Furājī (פראגי) b. Yosef ha-Kohen, appears before the court in Alexandria and declares that he sold to Bū l-Faraj b. Barakāt b. Sulaymān 160 pounds of Sicilian kosher cheese. Since he wishes now to sell the cheese in the Egyptian country-side, the court issues him a certificate about the information supplied to them by him. Signed: Ṣadoq b. Shemuel ha-Rofeʾ, and another witness whose name is mostly missing. On verso there are jotted accounts in Judaeo-Arabic and Greek/Coptic numerals. (Information mainly from Mediterranean Society, IV, 251.)

T-S AS 147.24 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. חצר אלינא נחן אלכאתמון באכרה אלשיך פראגי אלכהן ברבי יוסף הכהן
 2. צקלי נע אחד אלתגאר אלצקלין אלמתרדדין אלי אלתגר ואכברנא אנה
 3. אבאע לבו אלפרג בן ברכאת בן סלימן נע מאיה וסתון רטלא גרוי גבן
 4. צקלי ועדדהם כמסה ותסעון [[קאלב]] ואן הדא אלגבן כשר לא ריב פיה
 5. ולמא אראד [אבו] אלפרג הדא אן יכרג בהדא אלג[בן אלי] אריאף דיאר מצר
 6. יביעה הנאך ואלתמס מנא אן נסטר לה מא סמענאה מן פראגי
 7. אלבאיע אלמדכור אגבנא[ה אלי ד]לך וסטרנאה בתאריך אלראבע
 8. מן מרחשון משנת דתתקעה ליצירה בנא אמון דעל כיף ימא רבה
 9. מותבה רשותיה דאדוננו נגידנו מרנו ור[בנ]ו אברהם הרב הגדול
 10. ירום הודו ויגדל כבודו מעלה מעלה קאלב מצלח ודין קיומיה והכל קיים
 11. צדוק ביר שמואל הרופא זצל
 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . . . . . . . . ל

תרגום

T-S AS 147.24 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 147.24: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.