מכתב: T-S AS 147.18

מכתב T-S AS 147.18

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Note by a man to his friend, saying that he is sending money with an enslaved woman to him to pay two people as well as some broken dirhams from which he may put together two dirhams. 8 dirhams are for Wafāʾ for something to do with a vendor (bayyāʿ), 6 1/8 dirhams for Wafāʾ for the Kohen Mukram for beef, plus the 2 dirhams, for a total of 16 1/8. Verso contains part of an unrelated account in Arabic script and Greek/Coptic numerals, with entries for the 20th of Shawwāl and the 25th of the same month. (Information in part from Goitein's index card.)

T-S AS 147.18 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. קד סיירת לך מע אלגאריה 1/8 𐋪𐋦 
  2. תפציל אלפצה ברסם ופא עווץ אלביאע
  3. ח דראהם וברסם ופא ללכהן מכרם
  4. חק אללחם אלבקרי אלדי וזנה עני 1/8 𐋦
  5. וקטיעאת לך תרכב בהם דרהמין
  6. צארת אלגמלה 1/8 𐋪𐋦 

תרגום

T-S AS 147.18 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 147.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.