מסמך משפטי: T-S AS 147.15

מסמך משפטי T-S AS 147.15

תגים

תיאור

Bill of divorce (geṭ). Wife: Sitt al-Fakhr bt. Berakhot. Husband's name not preserved. Signed by Moshe b. Sadoq and the cantor Moshe b. Yehuda. (Information from Goitein's index cards)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ]סף וכל שום דאית לי צביתי ברעות
 2. נפשי כדלא אניסנא ופטרית ושבקית
 3. ותריכית יתיכי ליכי אנתי סת אלפכר בת
 4. ברכות וכל שום דאית ליכי דהות אנתתי
 5. מן קדמת דנה וכדן תריכית יתיכי
 6. דיתהויין רשאה ושלטאה בנפשכי
 7. למהך להתנסבא לכל גבר דיתצבייין
 8. ואנש לא ימחא בידכי מן שמי מיומא
 9. דנן ולעלם ודן דיהוי ליכי מני ספר
 10. תירןכין וגט פיטןרין ואגרת שיבןקין
 11. כדת משה וישראל
 12. משה ברבי צדוק הצדיק אב בית דין זקל
 13. משה החזן בר יהודה נע

תרגום