מסמך משפטי: T-S AS 147.13

מסמך משפטי T-S AS 147.13

תגים

תיאור

Bill of divorce. Location: Fustat. Dated: Thursday, 3 Kislev 1391 Seleucid = 31 October 1079 CE. Husband: Shelomo b. Avraham. Wife: Yamān bt. Avraham. Signed by Avraham b. Yiṣḥaq and Hillel b. Eli. On verso confirmation that she received the geṭ. (Information from Goitein's index cards)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בחמשה בשבה דהוא תלתה יומי בירח
 2. כסלו דשנת אלפא ותלת מאה ותשעין וחד
 3. שנין למניינא דרגיליננא ביה בפסטאט
 4. מצרים דעל נילוס נהרא מותבה אנא
 5. שלמה בר אברהם וכל שום דאית לי צביתי
 6. ברעות נפשי כד לא אניסנא ושבקית
 7. ופטרית ותריכית יתיכי ליכי אנתי
 8. ימאן בת אברהם וכל שום דאית ליכי
 9. דהות אנתתי מן קדמת דנה וכדן
 10. תריכית יתיכי דיתיהוייין רשאה
 11. ושלטאה בנפשכי למהך להתנסבא
 12. לכל גבר דיתצבייין ואנש לא ימחא
 13. בידכי מן יומא דנן ולעלם ודן די
 14. יהוי ליכי מני ספר תירןכין וגט
 15. פטןרין ואגרת שבןקין כדת משה וישראל
 16. אברהם ביר יצחק התלמיד נע
 17. הלל החזן ביר עלי זל

תרגום

Verso.

 1. מטא לידה בעידי מסירה
 2. הלל ביר עלי זל
 3. עלי הכהן בר יחיי ננ