מסמך משפטי: T-S AS 147.11

מסמך משפטי T-S AS 147.11

תגים

תיאור

End of a document recording a sale, in which an unnamed male is released from obligations concerning some goods he offered his uncle for sale of any future restitution claimed by the uncle. Verso has four lines an unrelated account in Arabic.

T-S AS 147.11 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אן תקבל //אשרת עליה// עלי נפסה אן [[לו כאן פי ביע]] אן ולו תעין
  2. לה פימא אבאעה לעמה מן גמיע אלנסך אלדי
  3. תקדם דכרהם פרט ולו מקדאר תמנהם פמא לה
  4. אן ירגע אליה בה ומחל לה דלך מחילה גמורה

תרגום

T-S AS 147.11 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 147.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.