רשימה או טבלה: T-S AS 146.9

רשימה או טבלה T-S AS 146.9

תגים

תיאור

List drawn up by a traveler to Constantinople giving the names and titles of six benefactors of his in the city, as well as the phrase 'the entire body of the congregation, may they be blessed', presumably used when praying for them in public so that no one would be forgotten. (Information from Mediterranean Society, V, pp. 36, 515)

T-S AS 146.9 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. ושמות האנשים הזקנים במדינת קוסטנטינא
  2. ר אליה ברבי שבתי הרב זל //החסיד בדורו// ושני האחים
  3. ר אליה ברבי שבתי הרופא [ . . ] סופר זצל
  4. ור יהודה אחיו נט רח [ . . . . ] עובדיה
  5. הצורף מ [[אליה]] יוסף ואחיו ושאר
  6. הקהל הקדוש ברוכים יהיו

תרגום

T-S AS 146.9 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 146.9: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.