רשימה או טבלה: T-S AS 146.14

רשימה או טבלה T-S AS 146.14

תגים

תיאור

Memorial list for Nethanel ha-dayyan listing five generations. (Information from Goitein's index cards)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. משפחת החכמ
  2. יקרת צפירת תפארת מר ור נתנאל
  3. הדיין המופלא החכם המעולה זל
  4. וחמוד יקר צפ תפאר מר ור יוסף
  5. השר האדיר בישראל זל וחמודו כג קד
  6. מר ור מאיר השר האדיר בישראל זל
  7. וחמודו כג קד מר ור יהושע השר
  8. האדיר בישראל זל וחמודו כב ג קד מר
  9. ור יוסף השר האדיר בישראל זל וכלל

תרגום