רשימה או טבלה: T-S 16.39 + T-S J2.77

רשימה או טבלה T-S 16.39 + T-S J2.77

תגים

תיאור

Detailed account of a kosher butcher from Fustat, specifying the various community officials and other persons to whom he had made payments of 7 dirhams week after week during a full year. Dated 1179 or 1183. (Information from Mediterranean Society, I, pp. 381, 382)

T-S 16.39 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . .].ה אלדבאחה
 2. . . . . . . . . . . . .] לשטרות: פה כז
 3. [ברא]ש[ית] נח לך [. . . . . .] ויהיו תול יצחק
 4. . . . .] וישלח וישב מקץ ויגש ויחי יע[קב
 5. שמות וארא השכם בשלח וישמע
 6. המשפטים ויקחו תצוה תשא ויק. . .
 7. .]פמא צו שבת פסח ש כל הבכור
 8. . . . .]כז גמעה אלמקבוץ
 9. ביד אלשיך אבו אלפצאילז ביד אבי אלביאן ז
 10. ביד אלשיך אלכהן נטרח ז ביד אלגוי אבו עלי ז
 11. ביד אלשיך אלכהן איצא ז ביד אלמראה ד
 12. ביד אלשיך אלכהן איצ י ביד אלשיך אלכהן ז
 13. ביד] אלשיך אלכהן איצ ז אלגמלה סג דרהם
 14. . . . . . . . . . .] אלבאקי ען יח גמעה אלי נהאיה שבת
 15. . . . . . .] //פסח// [.]. .עה אלכח מן ניסן קכו דר וש
 16. וקבץ [. . .] אלשיך [. . .] יום ז אדר סלך ניסן ז אלבאקי אלי
 17. נהאיה יום אלאחד אלמדכור קיט דרהם ושלום

____________________________________________

 1. וביד אלשיך אלרצוי שצ דינאר ונצף ורבע דינאר ען אלגזיה
 2. אלמחסוב ענהא ורק סה דרהם תפצילהא דינאר לז דר ורבע
 3. נצ]ף דינאר יח דר ונצף ותמן דר ורבע דינאר ט דרא //ורבע// וכרובה
 4. . . . . יום אלגמעה . . . . מן אייר מן אלסנה אלמדכורה ושלום

_____________________________________________

 1. אלבאקי מן [אל]דרהם:
 2. אייר
 3. וא.בתדי באלקבץ באלאסבוע פי אסבועה יום אלתלתא אלט
 4. מן אייר ביד אבי אלביאן ז ושלום
 5. וביד אלמראה יום אלתלתא אליו מן אייר ז
 6. וביד אלשיך אלכהן יום אלאתנין אלכב מן אייר ז
 7. וביד אלשיך אלכהן יום אלאתנין סלך אייר ז

___________________________________________

 1. וביד מפצל יום אלגמעה אלראבע מן סיון מן אלשיך אלכהן ז
 2. וביד אלשיך אלכהן יום אלאחד אליג מן סיון ז
 3. וביד אלשיך אלכהן יום אלאחד אלכ מן סיון ז
 4. וביד אלשיך אלכהן יום אלאחד אלכז מן סיון ז

____________________________________________________

 1. תמוז
 2. וביד אלשיך אלכהן יום אלאחד אלראבע מן תמוז ז
 3. גמעה לא קבצת
 4. וביד ר יוסף השומר יום אלגמעה אליו מן תמוז ז
 5. וביד ר יוסף השומר יום אלגמעה אלכג מן תמוז ז

_____________________________________________________

 1. אב
 2. וביד] ר יוסף השו יום אלגמעה מסתהל אב ז
 3. וביד אלשיך אלכהן יום אלאתנין אליא מן אב ז
 4. וביד אלשיך אלכהן יום אלאחד אליז מן אב ז
 5. וביד אלשיך אלכהן יום אלאחד אלכד מן אד ז

_____________________________________________________

 1. אלול
 2. וביד אלשיך אלכהן יום אלאתנין תאני אלול ז
 3. וביד אלשיך אלכהן יום אלאחד תאמן אלול ז

right margin, straight lines, at 90’ to main text

 1. ביד אלשיך אבו אלפצל אלרצו. שצ וביד אלשיך
 2. מן זכרי אלקדימה כ. . . מא אל. . .[.]. ביד
 3. . .אלב יג סיון אלשיך [. . .].סעיד

תרגום

T-S 16.39 1v

1v

T-S J2.77 1r

1r

T-S J2.77 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.39: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S J2.77: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.