רשימה או טבלה: Halper 468

רשימה או טבלה Halper 468

תגים

תיאור

List of persons for whom the capitation tax was to be paid. Late eleventh century. (Information from Halper, Catalogue and Goitein, Med. Soc. II:467)

Halper 468 p. 1

p. 1

תיעתוק

S. D. Goitein, handwritten texts.

תרגום

Halper 468 p. 2

p. 2

Halper 468 p. 3

p. 3

Halper 468 p. 4

p. 4

הרון אכי אלאכרס ולה רבאעי

סלאמה בן הרון בצמאן כלף בן קבה

הבה בן מוסי צבי חנין

הבה בן //אברהים//

יוסף בן כלף צבאג //תפליסי//

סעד בן פרג אלמג

ברכאת בן סלאמה כאתב מוסי בן יסון

תאבת בן יוסף אלטואף

מבארך בן חיים אלבגדאדי אלמערוף מבארך גנימה

צדקה בן אסמעיל בצמאן אלצורי

מסלם בן גלאב בצמאן בן קבה

עמאר אלחיפי לה נצף דינאר

פרח בן יצחק אלעכאוי לה רבאעי

יחזקאל בן אסחק

חסין בן חדידה בצמאן יחזקאל בן אסחק

בשיר [[ ]] בן אליאפוני בצמאן אסחק (!)

סבאע בן אלגמל סבאע בן יעקוב מעלם אליתאמי

אבו זביבה וולדה

צדקה בן מצונה ואבנה

Second column

יוסף בן עגליה מקדם

סלימאן בן שמואל מעלם

מפרג טבראני בצמאן אזהר

יוסף בן סלימאן אלצריר

סבאע בן יוסף אלאשקר בצמאן

בן מוסי בן מגאן

כלף

סלימאן וולדיה

וחיש .. אלחמא

בן יהודה בן אלסהל(!)

יוסף בן ל יה

ע

צבי בן סויד

סלימאן בן יעקוב יכן

סעיד אלמקדם

יחיי בן אלמעלם אל….

יוסף בן אמראה בן הכהן

אברהם אלחקרא

יהודה אלרומי בן…

צדוק בן שמחה אל…

יוסף בן אבו דינאר בצמאן געלב בן אלאסיי

Third column

אסחק בן חסן מקדם

כלף בן מנחם

פרג בן חסן אלדמשקי //טראמה//

יעקוב אלחמאל ואבנה אלצגיר יצחק

חסן בן יעקוב אלחמאל

מנצור בן פרג אלצורי

סלאמה בן בשר אלמעלם

אברהם בן סלאמה

יעקוב בן צדקה אלפקאעי

דאוד בן אסחק אלצריר

יעקוב בן עטיה צהרגתי

הבה אבן בשר

אלחש….

אלברקי / אבן סויד

אבן הראס אברהם

אבן יוסף גוהבד

עמה אבן יוסף מבתך

אלעזר אבו פרח

לוה נצף ורבע

נגיד אבו הלון

מסעוד אבו הלון

Fourth column

אבן בזיע / שמעון

ואכוה

בן גלב טבק

סעדאן חזאן

בני צנארה

אבן חבאשה

הלל גזאר / אבן אליה

בן כתיר / אבן קירס

אבן תאבת / יפרוק

אבן מעקודה / תאבת

אבן שמעון / אבן זרעה

אלתמן חסן דקאק

רקם / בן אלאדקי

פרג אבן טוביבה

יחיה מרגני / בשר אלתי

מוסה עין צירה / יוסף בינאגי

כלף רצצ הבה // יושיה / פציל

אערג / ויהב בן מברך

הבה אבו יעקב / מוסה טיך סבר

כלף אבן שעיה / עמר אחול

סלימן צחב דסתרי / פציל

אבן טארמה / אסמעיל

רקאק / יוסף אבן פרח טיבן /

אבן עזרה מחףוצ צהרגתי /

דאוד סכנדני ישועה בטאט

נאטור איוב ואכוה חביב

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 468: University of Pennsylvania Libraries