רשימה או טבלה: Halper 464

רשימה או טבלה Halper 464

תגים

תיאור

A hastily written list of 37 contributors whose names are provided in abbreviated form. Perhaps a collection for a singer at a minor family event; 37 persons, including Abu al-Fadl b. Qata’if and the cantor Yakhin senior. (S. D. Goitein, Mediterranean Society 2:507) EMS

Halper 464 p. 1

p. 1

תיעתוק

S. D. Goitein, handwritten texts.

תרגום

Halper 464 p. 2

p. 2

 1. מסלם ⅓ אלכהן יעקב ⅓ אברהם אלעטאר 1/3
 2. אלשיך אבו אלפצל בן קטאיף א` זריק אלצבאג
 3. חסון בן חיבש? ⅓ בן נחמאן ⅓ ברכת ⅓ רחמן
 4. מולאי אלשיך אבו עלי ח` . . . אלשיך אבו אלחסין רחמן
 5. אלשיך אבו יעקב ב` מברך ⅓ מגין ⅓
 6. בן דין א` מחרך ⅓ אבו אלמנא א`
 7. אבו נצר א` אברהם א` צדקה ⅓ בן ד`ו? ⅓
 8. אלטרא? ט` א` . אלשיך אבו אלפרג //אלחיר// א`
 9. ר` אברהם ⅓ אלשיך אבו אלאעלא ב`
 10. אלסגולת ⅓ בן גולב ⅓ אלשיך //בן נסים// אבו יצחק ⅓
 11. גולם בן אלדהבי ⅓ בן אלפ[[...]] ⅓ אל אבו עלא ⅓
 12. פרחא? ⅓ בן לחאן ⅓ אבו אלפצל ⅓
 13. צדקה אלכהן ⅓ אלחזן //ר` יכין// ⅓ אבו יעקב אלכהן 1/3
 14. אלאגל ⅓
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Halper 464: University of Pennsylvania Libraries