מכתב: Halper 398

מכתב Halper 398

תגים

תיאור

Letter from Abū Manṣūr, unknown location, to Abū Zikrī al-Rayyis b. Eliyyahu, in Fustat or in Qalyūb ('wherever he may be'). In Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. Rudimentary and distinctive hand. The writer is certainly a relative of the addressee, perhaps a brother-in-law or paternal cousin (or both), as he asks about the welfare of Abū Zikrī's wife. The letter mentions debts to the tax collectors (ḥushshār, l. 17). The writer complains that the addressee has been absent too long from his wife and mother. The date, added to the last line, is the 30th of the Omer (15 Iyar), but no year is provided.

Halper 398 p. 1

p. 1

תיעתוק

S. D. Goitein, handwritten texts.

Recto

 1. און(?) רישי(?) מן ממלוכה אבי אלמנצור ומן . . . . . אל
 2. לא אוחש אללה מן חצרה מולאי וסיידי אטאל אללה בקאה ואדאם
 3. עזה ונעמאה ומן חסן אלתופיק לה אכלאה גמע אללה ביננא עלי
 4. אסר חאל אן שא אללה ואלדי אעלמך בה אן קד סירנא עדה כתב
 5. באכבארנא ובאכבאר זוגתך ולם יצלנא ענהם גואב ומא מנהם
 6. כתאב ינכתב אלא בדם אלעינין וארמאת אלשיך עליא ותאלפת
 7. לי ואיש בידי מן אלפרג אלדי נעמל להא וכל כתאב אן תסירה
 8. יזידהם ציק צדר ולא תסאל ען עיד אן עידוה מן גיבתך ומן
 9. בכאהא ואנת אכבר במא כתבת לך . . . . . . . . . והם פי
 10. אלקיוד ואכלוא כבזהם אכתרה נאמנהא ומא בקי ענדהא
 11. שי אן תתקות בה וקאלת לך סאלתך באללה יאבן עמי אן טולת
 12. גיבתך אכתר מן האדא ואן ואכדתני בדנב גירי ואנת תעלם
 13. אן מא וופי רוחי חכם פאן כתב אללה אלסלאמה וגית מא נכרג
 14. לך מן כלאם יא ריס [[אלולד]] אלואלדה תסלם עליך והיא(!) תקול
 15. מא תחתאג אחד יחננך אלי רובה(!) ביתך פסאלתך באללה
 16. יא ריס סאעה חצורך עלי האדא אלכתאב תסיר לאכי
 17. כתאב במא נערף מן תפצלך פקד טלעוא אלחשאר
 18. אלא ענדה וסירת לה מעהם כתאב ואכדוא מני ארבעה
 19. דראהם ומא גאני ענהם גואב ואלמנאדי ונאדי עלי אלדאר
 20. מן יום אן טלעוא אלחשאר ומא עאקהם אן יקבצוא
 21. אלדהב אלא ופא אבן אלדיאן אלשיך אבו סעד ולך אלהיא
 22. ואלבקא ולא קות חתי גלבת ואלמפרט אולא באלכצארה
 23. ארמא נארה פירגרג ויכון אלגואב סרעה ואלממלוך אבו אלמנצ
 24. אבו אלמצנור יסלם עלי מולאה יא מולאי אלריס [[אוש]] אוחשתנא
 25. ומא אלוחשה מנך טיבה ואלואלדה תסלם עלי אלמולא ועלי
 26. מן תחוט בה ענאיתה אלסלאם אללה תעאלי יגמע אלשמל
 27. בן קריב גיר בעיד שלום
 28. ל יום פי אלעומר

תרגום

Halper 398 p. 2

p. 2

Verso

 1. يصل الى حضرة السيد الاجل الحليم الرىيس ابو زكري
 2. ولد الريس ابو الفرج وفقه الله الى مصر والا لقليوب
 3. يهودي(؟)
 4. موضع ان يكون فيه
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Halper 398: University of Pennsylvania Libraries