מכתב: L-G Lit.II.140

מכתב L-G Lit.II.140

תגים

תיאור

Family letter from Yosef to Abū l-Ḥasan (his brother-in-law?). In Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. Dating: 13th–15th century. The sender defends himself against blame he received from the addressee. The sender plans to come for Ḥannuka. "I heard that my sister is coming, but don't let her stir from her bed, whatever happens with (her plan of?) coming." Greetings to various people, including the same sister, to whom Umm Najīb also sends her regards. Greetings to Abū l-Najm. (Information in part from Mediterranean Society, v, p. 395 and from Goitein's hand list.) AA/ASE.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. עבדו יוסף
 2. בש רח
 3. חצרה אלתלמיד אלגליל אלשיך
 4. אבו אלחסן ופקה אללה תע מכצוצ
 5. באתם סלאם מן מחבהא אלדאעי
 6. להא יוסף וסואה אעלאמה
 7. ופקה אללה כתרה אלשוק ואלוחשה
 8. אלי נטר טלעתה אלסעיד יא שיך
 9. אבו אלחסן מא אסתאהל מנך
 10. אלא אן תסיר תשתמני מע אלנאס
 11. ויא ליתה פי כתאב אלא תקול אנך
 12. סיירת לי ארבעה כתב וחק מא
 13. אעתקדה מן דיני מא וצלני אלא
 14. רסאלתך אלחסנה מע בן אלאשלימי
 15. ואסעה כמא אסתדלית עלי מחבך
 16. ושפקתך ואנא אקול אנני אצל אליכם
 17. עלי אלחנוכה וסמעת אן אכתי בתגי
 18. לא תכליהא תתעתע מן מצגעהא
 19. כאן מן אלמגי מא כאן ומא כלמת
 20. בהדא אלכלאם אלא בחסב אלאדלאל
 21. עלי מכארם אכלאקך וממא
 22. כתר אלחב עלי קלבי פלא תתכדה
 23. מני אלא /ב/צורה כלאם מחב לאן
 24. אי מן סמע הדה אלרסאלה יקול אן
 25. פי אלדאר רגאל ואנא פמא צדקת

Recto, margin:

 1. פיך שי וחאשא מ..... יצדר מנך ....אל…….ואשתהי תסיר ...... כמא יקתציה ראיך פאנא פי
 2. ביתי א.א. .אם נגיב ......לממ......צאץ אלמולי באתם סלאם הו ומן תחוטה ענאיתה

תרגום

Verso:

 1. ואוצל סלאמי אלי אלאכת אלעזיזה
 2. ופקהא אללה ואעלמהא בתלהף אם
 3. נגיב אלי נצרהא ואוצל סלאמי ללשיך
 4. אבו אלנגם ופקה אללה תע ושלומך
 5. ושלום כל הנלוים לך יגדל אנס

Verso, address:

 1. يصل الى محروسة مصر يسلم للشيخ ابو الحسن [اطال
 2. الله بقاك امانة موداة