מכתב: L-G Glass 15

מכתב L-G Glass 15

תגים

תיאור

Calligraphic letter sent to a notable, possibly the Nagid Mevorakh b. Saadya, asking him to help Natan ha-Kohen, the legal representative of the writer's family, to obtain a favorable settlement in court for a widow and her children. She is owed 10 months' worth of maintenance payments, including for the price of the treatment of her ophthalmia. (Information from Goitein's index cards and from Goitein's hand list)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . . . .]עיה ורעא[ה . . . [אללה
 2. תעאלי יגעל פיך אלברכה וימלא בך מקום
 3. אבותיך יא.[. . . .]חיאך אללה אנני אסאלך אן
 4. תפעל מעי ל[. . . . . .] נובה מא ישבהך לא שיא
 5. מתא תתפק נובה מתלהא ואלגרץ פיהא באן
 6. ר נתן הכהן אלוכיל סאלני באן תשד מנה אלי אן נצל
 7. לחקוקנא והי אלאול לנא חק י אשהר מתקדמה
 8. מאונה וכלפה וחק מדאואה רמד ומרץ בעדים
 9. ומעה בהא מעשה ואלבאבה אלתאניה אן כאן
 10. סיידנא ירום הודו ינעם עלינא בכון אלאלמנה וולדהא
 11. מע אלכדם אלדי להא והם גאריה וולדיהא פינצר
 12. מא יכפהם בחסב מא י[[ו]]פק אלכאלק ואן גרא תם
 13. אמר סכנא כארג ען דארהא פנחן רב מא לא נותר
 14. אלסכנא ברא פתכמלו מא תרוה לאן קד אבדל
 15. לי האהונא מצאלחה אזיד מן מאיה ודינאא(!)
 16. ואלחאצר [ירא] מא לא יראה אלגאיב מע מא אן אל
 17. שי ואסע צאהר וכאפי וקד סאלת מולאי

תרגום

verso

 1. וקד אוצית ר נתן אלוכיל אדא אתפק לנא שי
 2. יכון ביד מולאי אעני אן אתפק לכם תאכדו מנה
 3. אמא חק אלמזונות אלי אשהר או אלמצאלחה
 4. ולעל תתפצל תקבל עני יד סיידנא שר השרים
 5. ירום הודו ותעלמה באנא אקואם מצלומין פי
 6. צורה אנא אחרמנא הדא על לא חמס ויסאל פי
 7. תדביר אלנובה [[ק]] בחצרתה ואש מא אמרת
 8. בה ימתתל ואקל מן דא פיה מקנע למתל מולאי
 9. וכנא מנתצרין מן מולאי כתב משרוחה במא לא
 10. אבד מנה לאן לשם דברים הרבה ואל תגפל
 11. ולקד כנא מתרקבין וצולך פי.ל מא פמא ראינא
 12. מנך אמר לה תאתיר וחכימא ברמזה ושלום יוסיפו לך