מסמך משפטי: L-G Misc. 125

מסמך משפטי L-G Misc. 125

תגים

תיאור

Right fragment of a marriage contract, containing high-priced items in the trousseau (dowry). Groom: Avraham. Dated [13]35 Seleucid, which is 1023/24 CE. (Information from CUDL and Goitein, Mediterranean Society, III, pp. 375, 407.)

L-G Misc. 125 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בנחשא טבא[
 2. בחמשה בשבא דה[
 3. ו]תלתין וחמש שנים ל[
 4. מותבה איך אברהם [
 5. לאינתו כדת משה וישר[
 6. ג]וברין יהודאין דפלחין ומ[
 7. לי]ה לאינתו ויהב לה עשרין וח[
 8. מדאו]ריתא ואוסיף לה על כתובתה [
 9. . . . .]חמש עשר דינרי דדהבא ו[
 10. . . . . . . . .]ודין נדוניא דהנעלת ע[
 11. . . . . . . .]דהבא שוון חמש עשר דינ[
 12. . . . . . . . . ד]ביקי ומלא דביקי ומלא אכר ז[
 13. . . . . . . . . . . מ]עלמה ופראשין ואיזאר ו[
 14. . . . . . . . . . . . . .]שון ארבעין דינרין [

תרגום

L-G Misc. 125 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • L-G Misc. 125: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. Images made available for download are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (CC BY-NC 3.0)