רשומה קשורה ל-מכתב: L-G Ar. II.51

מכתב L-G Ar. II.51
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition