רשימה או טבלה: CUL Or.1081 J48

רשימה או טבלה CUL Or.1081 J48

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

List of names (memorial list?)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אברהם השר היקר החכם והנבון והנכבד הח(סיד)
  2. ושלשת חמודיו כקג מרור יעקב השר
  3. ואחיו אברהם השר היקר הקרוי אלקירואני
  4. ואחיו כגק מר יוסף הרב המובהק החסיד הח(כם) והנ(בון)
  5. ושלשת חמודיו שלמה
  6. מכנא ורבנא יעקב הפרנס וכגק מרור מנשה הדיין

תרגום