מכתב: CUL Or.1081 J24

מכתב CUL Or.1081 J24

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Letter from Mūsā b. Yiṣḥaq b. Nissim, in al-Mahdiyya, to Ismāʿīl b. Barhūn al-Tāhirti. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1030. The writer is looking forward to the addressee's intended visit to al-Mahdiyya. He describes the situation in the Maghreb, and he mentions silk business and a large transfer of money to a yeshiva. "In a letter sent from Fustat to Qayrawan, Tunisia, we read this: 'A wakham like this I have not seen since I have come to Fustat. I was ill for a full four months with fever and fits of cold, which attacked me day and night. But God, for the sake of his name, not because of my merits, decreed that the illness leave me; I am now restored to complete health. The wakham has ceased, and all our friends [meaning the compatriots from Tunisia] are well." (Goitein, Med Soc V, 113.) ASE.

CUL Or.1081 J24 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. כתאבי יאכי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואעזך ואכרמך וכאן לך וליא. . . .
 2. פי. . . . . . . .פה וצל כתאבך ווקפת מנה עלי סלאמתכם אגמעין וסרני דלך וכאן וצל
 3. כתאב אכי אבי יצחק סלמה אללה ידכר מגיכם וכאן קלבי בכם פי גאיה מא יכון מן אלשגל
 4. . . . . . . . אלדי סהל עליכם וליס אדרי כיף חתי סהל אללה אלכרוג אד כאן אבו אלפצל
 5. סלמה אללה כאן מקאמך ארגו עאקבה כיר אן שא אללה ותדכר סער אלחריר ו. . .
 6. . . . . . . באלקירואן פאן כאן מעכם מנה שי וגהת מנה עלי הדה אלאסעאר
 7. . . . .חאהו. . . . . עליכם והו הנא ליס י. . אכ.אל.א וארגו חצל . . . . .
 8. . . .]וא.לל. ולם יבאע מן חרירך שי סוא אל ארטאל אלדי כאנת פי וצט חרירכם . .
 9. . .]. . . . .וללאן מא קבצתהא ולו תהיא לי ביע אלבשרי אלדי לך לבעתה וכאן קד
 10. צדר] מני אליכם כתב פי אלמוסם לכם אגמעין וללשיך אבי סעיד סלמה אללה ואלגמאעה
 11. וסמעת אנהא צאעת פלא סלם אללה אבו אלאזהר ולא גלאמה וערפת פי וקת אן עטיתהם
 12. אנה יציעהא אל. . . וצטהא שי לא סלמה אללה פאני תעבת פי כתאבהא וצאעת
 13. . . צאעה אלדי דכרת פיהא בן סגמאר ואנת תצלו תקימו . . . . . לכרוג אלמוסם לאן
 14. אלנאס אעאדו אלקאעאת פיכרגו ותתפרג וכדאם בן סגמאר כארג איצא ואלגיאר
 15. אלדי דכרת ענד וצולכם תעמלו מא תשתהיו וליס עליכם שי ואלאמור פי תבת אמר
 16. אללה ושק עלי אד לם תדכר לי אין אנתהא אכי אבי יצחק סלמה אללה פי מא הו פיה מע
 17. אלקליל אלדין וארגו אללה ינצר אלחק וכאן הנא אלסנה וכם עצים שי מא ראיתה מד דכלת
 18. למצר ומרצת לי אליום ד שהור באלחמא ואלברודא כאנת תאכדני ליל ונהאר
 19. פעמל אללה מעי למען שמו וליס באסתחקאק וקד כלאתני ואנא פי כל עאפיה ללה אל
 20. חמד כתירא וקד זאל אלוכם וללה אלחמד וגמיע אצחאבנא פי עאפיה ולקד סרני מגיכם
 21. לאן מא הנא מע מן יתפרג אלאנסאן קראת עלי כאצה אנפסכם אלשריפה אפצל אלסלם וצדיקכם
 22. אבו אלפרג ישועה עוצה אללה כיר יבלגכם אגמעין אלסלם ושמחה יבלגכם אלסלם

Right margin, straight line at 90 degrees to main text.

 1. וח. . .[. . . . . . . . . . . . .]יא. . אכדהם לאכי כתאבךודפעת

תרגום

CUL Or.1081 J24 1v

1v

Verso.

 1. ובעת לאבי אלפצל סלמה אללה גכ רטלא ונצ צח פיהא דס דינ מחקקה כרג מנהא
 2. למתיבה אלשאם חנ דינ אלבאקי לה ו דננ ולקד חרצת באבי אלכיר סלמה אללה אן
 3. יזן הדה אלדננ ולא יחרך מן רחלה שי פמא קוית עליה ליס הו מן נפאקה לסעה
 4. אלא חתי יצל ויביע רחלה בנפסה ואמא אלביע כאן עהוד וליס ת.ב אלסער הדא אלסעה
 5. ערפתך דלך ועקב שלום

Bottom margin, straight lines at 180 degrees to main text.

 1. אכי וסידי אבי אברהם(!) צאנה אללה ואבק[א]ה מן מוסי בן יצחק בן נסים אלעאבד ננ
 2. אסמעיל בן ברהון ננ אללה וליה וחאפצה ואדה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1081 J24: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.