מסמך משפטי: CUL Or.1080 J199

מסמך משפטי CUL Or.1080 J199

תיאור

Recto: Fragment of a legal document. In the hand of Natan b. Shemuel? Involves Avraham, someone's brother-in-law Yaʿaqov, the obstinacy of a legal rival (kathīr al-ʿanat), copies of prior legal documents, [...] b. ʿEli al-Ṭarābulsī, and Abū Zikrī. (Information in part from Goitein's index card.)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ען מ אברהם כצמי דנן אמור אקאמת ק[
 2. הזקן הנכבד יש צו צהרי בר מר ור יעקב הזקן הנ[כבד
 3. הדא אלשטר ויקול מא אסלם שי מן דלך אלא בחצור [
 4. זמאן וקד [א]שתהית נקל אלשטר ומקאבלתכם עלי [
 5. חדרך איצא לאן כצמי כתיר אלענת פאדא אחצ[ר
 6. יחתג עליה בהא ולא וגה ימכנה בה אעאקה מ[
 7. נסכה אלשטר אלמדכור ונסכה רסם שהאדה מן [
 8. אלדלך ש[ה]דותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמ[
 9. בר מר ור עלי הזקן אלטראבלסי המכונה אבו אל[
 10. ואכתבו ואכתמו עלי בגמיע אלאלפאט [
 11. דלך אלי אלשיך אבו זכרי כגק מרנ [ורבנ
 12. . . .]. . . . . . ליכון בידה לליום [

תרגום