רשימה או טבלה: CUL Or.1080 J190

רשימה או טבלה CUL Or.1080 J190

תגים

תיאור

Page of the account book of ʿArūs b. Yosef, containing accounts and a note about the beginning of a pregnancy, birth and weaning. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 230, 233)

CUL Or.1080 J190 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

column 1

 1. כאנת טהרת אלחמל אלמבארך
 2. ד איאם מצת מן כסליו
 3. ערפנא אללה ברכתה
 4. וכאן אלמילאד יום אלתלאתה ליב
 5. מצת מן רגב או אלול וכאן
 6. אתפקת באכד . .ל. .
 7. חומר טו דינ וכחל יג
 8. סער ח קנטרין ש. . . ח
 9. קנט ורבע תערכי ה ורבע
 10. קנט לו .ן ו. .
 11. צד צנדקיין . .
 12. . . . . . . . . . . .
 13. . . . . . . . .דינ . . .
 14. בקי לי יב דינ וחבה

right margin, straight line at 90 degrees to main text

 1. . .א .רא קס.ה לו. . ן צע. .ן ן בן . . טין ה ט
 2. לחאל

column 2

 1. דפע אליה אבו יצחק
 2. . . . . .ת טו . . . .
 3. ענד יעקב ק . .[.].
 4. י.ו. . .
 5. . .ני . .
 6. וענד בן נציר בקם י.
 7. ודפע איצא אלס. . . .ת
 8. ללחכים . . . . . . .
 9. ואלי אלחכים אנא ה ו.ל. . . . .

תרגום

CUL Or.1080 J190 1v

1v

verso column 1

 1. בן נציר . . . . . .
 2. א.ל. . לק. .ה דהב מג דינ
 3. פצה שב. מדהב ורד כב דינ
 4. חריר [[ . . כתאן . . . . .]]
 5. ח.ר. .ן ח מ. .ף שה
 6. [[ רבא פה חריר כב ]]
 7. . .[.] [[ש. . . ה]] ז אנצר כא>
 8. בן אלדהבי יב תוגיה ד
 9. זבדה יג כר.צ. ה . .ה
 10. מרדוך ג אלסוק א. יז
 11. אבי יעקב ג דינ דה דינ
 12. . . . ח דינ ודינר ורבע

column 2

 1. אבי אלחסן אל.פוד צ>
 2. י.ק אלכתאב ז>
 3. אל. .ל כ ורב
 4. תצמן ט אלא רבע
 5. קים אלדאר אלזביד א ורבע
 6. ברטו. ה .
 7. ודאר אלזביד ה דינ
 8. וכת. אל. . . . . ח. . דינ
 9. ובקי אל. . . . ור. . .דינ
 10. כאנת אלטהרה אלמבארכה ו איאם מצת
 11. מן [[סנה סנה]] מן שואל סנה תפד
 12. וכאן אלמולוד אלמבארך יום אלג
 13. ליב מצת מן רגב סנת תפה
 14. וכאן אלפט אם אלמבארך יום אל
 15. כמיס יז מן רביע אלאול

right margin, continuation of lines 10-11 in straight lines at 90 degrees to main text

 1. כסליו

right margin, continuation of lines 12-13 in straight lines at 90 degrees to main text

 1. אלול

right margin, continuation of lines 14-15 in straight lines at 90 degrees to main text

 1. ניסאן

bottom margin, straight lines at 90 degrees to main text

 1. וכאן
 2. אלטרח
 3. אלמבארך
 4. יום אלכמיס
 5. אלכ מן רביע
 6. אלאכר איאר
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J190: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.