מסמך משפטי: CUL Or.1080 J183

מסמך משפטי CUL Or.1080 J183

תגים

תיאור

Beginning of a court record dated Shevat 1411/ February 1100. (Information from Goitein's index cards)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. בתלתה בשבה דהוא עשרין וחמשה
  2. יומין בירח שבט דשנת אלפא וארבע מאה
  3. וחד עשר שנין למניינא דרגיליננא ביה

תרגום