מסמך משפטי: CUL Or.1080 J152

מסמך משפטי CUL Or.1080 J152

תגים

תיאור

Legal fragment (right half). Deed of sale of a house, probably from Qayrawān. (Information from Goitein's index cards)

CUL Or.1080 J152 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מעשה זה [
 2. השיני בשבו[
 3. שנת ארבעת [
 4. העולם בשי.[
 5. לפנינו אהרן [
 6. וחתמו בכל ל[
 7. שאני מודה ב[
 8. ברורה צלולה [
 9. ולא שעמום [
 10. בפניכם שכ[
 11. בן הנפח היא [
 12. בלכנדק ואלי [
 13. ומן הצפון דירת [
 14. היא ועציה ואבנ[
 15. בן מתוכה בין מ[
 16. והחלק אשר לגא[
 17. ידועה בבן אלד[
 18. מן השדה הנוכרי [
 19. ידועה באהרן זה [
 20. ידועה במסיר [
 21. בת יצחק מאחר [
 22. עם כלי תשמיש[ה
 23. ולא תחת ידה לא [
 24. ולא מטוה ולא [
 25. ולא כלי מלאכה [
 26. גם לא חדס ול[
 27. ולא בדיני אומו[
 28. ליורשי ולא לבא[
 29. וכל מי שיבוא מ[
 30. בין גוי בין ישר[
 31. הרי הוא כחרס.[
 32. בין גוי בין ישר[
 33. בטילים בין מל.[
 34. היוצאים ומא.[
 35. כורח ולא טורח [
 36. ואין אחר ששי[
 37. ותנאים עד סוף [
 38. כטופסי אלא כ[
 39. בת יצחק לה [
 40. וד.לו בית וד [
 41. . . . . . .שו [
 42. יצחק ביר י[

תרגום

CUL Or.1080 J152 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J152: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.