מסמך משפטי: CUL Add.3412

מסמך משפטי CUL Add.3412

תגים

תיאור

Court record written by Avraham b. Shemaya, concerning a settlement between Abu Surur b. Natan and Moshe b. Moshe. Dated late Nisan, year is missing, by probably 1410 Sel. (=1099), as in verso. Signed by Yiṣḥaq b. Shemu'el. (Information from Mediterranean Society, I, p. 452, and from Goitein's index cards)

CUL Add.3412 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בתרי בשבה בשילהי ניסן חצר אלי בית דין אלשיך
 2. אבו סרור בן נתן נע ואלשיך אבו עמראן ור משה
 3. בן משה נע ודכר לנא וקאל כונת מן קבל הדא אל
 4. מושב אדעית עלי ר משה דנן בגומלה דעאוי וחסאב
 5. וכאן קד ראגעני ואלאן קד וגדת חסאב והדה צפאתה
 6. . . . . .] אולא דפע אליה פיה כמס תמנאן זעפראן
 7. . . גיר רבע ואלדי כאן לי סבע תמנאן ונצף ודפע
 8. לי נצפתין ואלדי כאן לי תלאתה נצאפי ודפע לי תלאתה
 9. גורגאניאת והי ארבעה וז שקאק ביאץ ולי עשרה ונחו
 10. כמס עשר קיראט גלט פי חסאב וסאלנא אלשיך אבו סרור
 11. דנן הל בקי לך דעוי אן אכר ענדה גיר הדא פקאל לא
 12. פסאל ר משה דנן ען הדא אלחסאב אלמדכור ואלדעאוי
 13. אלמדכורה פיה וקאל אנפצלנא מנד זמאן ולם יבקא
 14. לה ענדי חק ומע הדא אן כאן יתחקק אן קד בקי ענדי
 15. שי יחלף ויאכדה ומה דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא
 16. יצחק ביר שמואל זל אברהם בר שמעיה הח נבתויא נין שמ גא נע
 17. עלי הכהן ביר יחיי ננ

תרגום

CUL Add.3412 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Add.3412: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.