מכתב: CUL Add.3339c

מכתב CUL Add.3339c

תגים

תיאור

Letter of request sent by the head of the yeshiva in Damascus, which was burdened with debts, to a notable in Fustat, who had pledged a donation for the academy, urging him to send his contribution of eight dinars immediately to prevent the whole sum from going for the payment of interest alone. (Information from Mediterranean Society, I, pp. 257, 464, and from Goitein's index cards.) CUL Add.3339a–c all have the same reuse on verso (biblical story of Joseph).

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שר שלום ומכלל חכמנו(!) וחברינו אוהבי האמת
 2. והשלום כי כולנו בעד אחינו מעתירים לשפות
 3. להם שלום מכל עברים נצח סלה גיר כאן
 4. ענהם אדאם אללה איאמהם עטם אשואקנא אליהם
 5. וכוננא נעטר מגאלסנא באוצאפהא ואלדעא
 6. להם עקיב כל דבר דכרנאה ופי כל מגלס חצרנאה
 7. וקד כאן סבק כתאבנא אליהם פי מעני דלך אלמקדאר
 8. אלדי כאן תפצלו בה וערפנאהם עטם צרורתנא
 9. אליה לכתרה אלרבית אלדי עלינא ואן אדא תעוק
 10. הדא אלמקדאר אלי עודנא אלי דמשק יגרק אלגמיע
 11. פי אלרבית וחית חצר אלאן אלשיך אלגליל אבו אלנגם
 12. שצ מן דמשק אכברנא במצאיקה אהל אלדיון
 13. לצמאננא ואחוג אלחאל אלי אנפאד גמיע מא

right margin, diagonal lines at 180 degrees to main text

תחצל מע שכץ | תקה קד אתפק | מאציא אלי | דמשק וקד נפדנא |

אלאן משרתנו | אברהם שצ | פי הדא אלמהם | לינעמון יסלמון | אליה

אלח דנאני | דהב מצרי באלוזן | ל[יד]פע פי דלך |

תרגום