מסמך משפטי: T-S NS J492

מסמך משפטי T-S NS J492

תגים

תיאור

Legal note in the hand of Shelomo b. Eliyyahu. No date preserved, no signatures. Stating that 'her mature son' Ibrāhīm b. Rabbenu Yiftaḥ ha-Dayyan (ZL) acknowledges that he has no claim on a book possessed by Abū l-Barakāt (perhaps Shelomo himself). Niessen and Shivtiel identify the book as Maimonides' Guide for the Perplexed. ("The Ḥibbur" typically refers to the Mishneh Torah in this period; see T-S K6.170, ed. Allony, The Jewish Library, #99. Information from Amir Asur.) EMS. ASE.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. . . .]. . . . מן ולדהא אבראהים אלבאלג ולד רבנו יפתח הדיין זצל אן
  2. ליס לה ענד אבי אלברכאת אלמדכור לא חק ולא טלב ולא תבאעא(!) ולא
  3. חק מן סאיר אלחקוק באסרהא ולא פי הדא אלחיבור אצלא ודלך קנין שלם
  4. כהלכה בלפט מעכשיו ברצונו בלי אונס כלל ודלך פי אלתאריך
  5. אלמדכור והכל מוחזק ומהימן וקיים

תרגום