מסמך שלטוני: T-S NS 104.24

מסמך שלטוני T-S NS 104.24

תגים

תיאור

State document, in Arabic script. Right-side fragment of an official correspondence.

T-S NS 104.24 recto

recto

תיעתוק

Yusuf Umrethwala, unpublished editions (n.p., 2024).
  1. لدعـ[
  2. مع عشـ[
  3. الى خمسـ[

תרגום