מכתב: T-S NS J477

מכתב T-S NS J477

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Letter probably addressed to Moshe Maimonides, based on the importance of the addressee and the blessing for his son Avraham to occupy his office. In Judaeo-Arabic. The sender fulfilled the addressee's orders to approach each family of the Jews of Ashqelon, even though this brought him a degree of humiliation (zilzul). (F. Niessen and A. Shivtiel, ed., Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah Collections, 614–15). EMS.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. למעלה למעלה ויזכהו לראות חמודו
  2. רבנו אברהם יושב על כסאו בחייו יקיים
  3. על הדרתה קרא הכת תחת אבותי
  4. ינהי אלי מושב יירומם אן ורד עליה אמרהא
  5. אלמטאע עלי יד אכו אלחבר אלעסקלאני ואמתתל
  6. אלממלוך מרסומהא ואחצר אלעסאקלה
  7. וקרא עליהם כתאבהא קאלו נצף אליהוד
  8. גואב גמלה אלאמר אשא ממלוכהא מע
  9. אלשיוך מנהם דאר דאר וחצל זלזול
  10. ללממלוך ואחתמל דלך אמתתאל לאמרהא

תרגום