מסמך שלטוני: T-S AS 206.247

מסמך שלטוני T-S AS 206.247

תגים

תיאור

End of a Fatimid petition fragment, in Arabic script. The preserved text contains the ray clause and the closing formula.