מסמכים קשורים מסמך שלטוני: T-S AS 149.142

מסמך שלטוני T-S AS 149.142