מסמך משפטי: T-S 10G5.3

מסמך משפטי T-S 10G5.3

תיאור

Legal query to Hodayahu ha-Nasi. See parallel in ENA 4045.19 (PGPID 15920).

T-S 10G5.3 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S 10G5.3 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 10G5.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.