מכתב: T-S NS J463

מכתב T-S NS J463

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Letter from Moshe b. Yaʿaqov al-Miṣrī, in Damascus, to Yūsuf b. Dā'ūd b. Shaʿya, in Fustat. Dated: 19 January 1055 CE. Concerning financial transactions. Moshe received 25 dinars and two qirats from Abū Manṣūr Dāwūd b. Sulaymān. The money has to be returned in Fustat to Abū l-Faḍl by way of loan from Abū Naṣr Salmōn b. ʿEli b. Salmōn. Moshe also asks Yūsuf to write a letter to the qāḍī, probably the qāḍī of Tyre, Abū Muḥammad b. Abī ʿAqīl, concerning the shipping of merchandise. Confirmation of receipt dated Sunday, 10 Dhū l-Ḥijja 446 AH, which is 12 March 1055 CE. Information in part from Aodeh; Shivtiel/Nissen; Gil, Palestine, vol. 3, summary of this document listed under doc. #515. EMS. ASE.

תיעתוק

Sabih Aodeh, "Eleventh Century Arabic Letters of Jewish Merchants from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD diss. Tel Aviv University, 1992).
 1. כתאבי אטאל אללה בקא מולי אל
 2. שיך ואדאם עזה ונעמתה מן
 3. דמשק ליז יום כלת מן שואל
 4. ען סלאמה ונעמה ואלחמד
 5. ללה וחדה ולמא כאן פי יומי
 6. הדא אחצרני מולי אלשיך
 7. אבי מנצור דאוד בן סלימאן ורסם
 8. לי אן אקרץ מנה כמסה ועשרין
 9. דינאר ורסם אן אכתב לה בהא
 10. עלי מולי ולם אקדר ארדה
 11. וקבצת מנה כמסה ועשרין דינאר
 12. וקיראטין מחקקה נקד מצר
 13. אנא אסלה סאעת וקופה עלי
 14. כתאבי הדא תסלם לסידי
 15. אלשיך אבי אלפצל הבא אללה
 16. בן אסד אלמבלג אלמדכור ותאכד
 17. אכאה בדאלך אלא מולי אלשיך

right margin, diagonal, at 45’ to main text, upside down

אלגליל | אבי נצר | סלמון בן | עלי בן | סלמון | אדאם | אללה |

עלוה | ותכריר | בה טי | כתאבא | ולא תוכרה | יכון טי | כתאבי |

recto

 1. כתאבי אטאל אללה בקא מולי אל

 2. שיך ואדאם עזה ונעמתה מן

 3. דמשק ליז יום כלת מן שואל

 4. ען סלאמה ונעמה ואלחמד

 5. ללה וחדה ולמא כאן פי יומי

 6. הדא אחצרני מולי אלשיך

 7. אבי מנצור דאוד בן סלימאן ורסם

 8. לי אן אקבץ מנה כמסה ועשרין

 9. דינאר ורסם אן אכתב לה בהא

 10. עלי מולי ולם אקדר ארדה

 11. וקבצת מנה כמסה ועשרין דינאר

 12. וקיראטין מחקקה נקד מצר

 13. אנא אסלה סאעת וקופה עלי

 14. כתאבי הדא תסלם לסידי

 15. אלשיך אבי אלפצל הבת אללה

 16. בן אסד אלמבלג אלמדכור ותאכד

 17. קבצה בדאלך אלא מולי אלשיך

recto - right margin

 1. אלגליל

 2. אבי נצר

 3. סלמון בן

 4. עלי בן

 5. סלמון

 6. אדאם

 7. אללה

 8. עלוה

 9. ותברא

 10. בה טי

 11. כתאבי

 12. ולא תוכרה

 13. יכון טי

 14. כתאבי

recto - top margin

 1. ותחרס פי כתאב ללקאצי נחצל

 2. בה רחלנא וכתבך מנקטעה

תרגום

verso, address

מולאי אלשיך אבו אלעלא יוסף בן דאוד שאכר ופצלה מוסא בן יעקוב אלעטאר

אבן שעיא

verso - address

 1. مولاي الشيخ الجليل أبو العلا يوسف بن داود موسى بن يعقوب الفسطاط

 2.          ابن شعيا

verso - other

 1. سعد بن عمر بن…

 2. تحقق نصه على الشرح

verso - other

 1. بسم الله الرحمن الرحيم

 2. قبضت من الشيخ أبو العلا يوسف بن داود بن شعيا اطال الله عزه ما يصير ذكر

 3. مبلغه هذه السفتجه وهو من العين خمسة وعشرين دينار وقيراطين

 4. النصف من ذلك اثنا عشر دينارا ونصف وقيراط وابريته من ذلك

 5. [             ] هذه يوم الاحد لعشر خلت

 6. من ذي الحجة سنة ستة وأربعين واربع ماية والحمد لله وحده