רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J459

מסמך משפטי T-S NS J459
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, "The Ransom-Divorce: Divorce Proceedings Initiated by the Wife in Mediaeval Jewish Practice.,"Israel Oriental Studies 6 (n.p., 1976), 288-307.
  כולל digital translation
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition