טקסט ספרותי: ENA NS 7.15

טקסט ספרותי ENA NS 7.15

תיאור

The first commandment (Exodus 20:2) in Arabo-Hebrew: اناخي ادوناي الهاخا اشار هاصاتيخا ماارص مصرايم مبات عباديم = אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים.

ENA NS 7.15 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 7.15 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 7.15: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain