מסמכים קשורים מסמך שלטוני: T-S Ar.42.186

מסמך שלטוני T-S Ar.42.186