מסמך שלטוני: Tel Aviv 9

מסמך שלטוני Tel Aviv 9

תיאור

Recto (secondary use): Panegyric for (the Rav?) Yehuda b. Yosef "the Nasi of God" who "judged the daughters of Fez upon their rebellion(?) and exiled them(?) from their finery(?)" (ונאמר ברוך דן בנות פאס על מרדן והגלן מחמדן). The community is filled with gratitude for God sending him as their "redeemer," and he nourishes them with "his honey and meat." The hand may be known from other fragments. Needs examination.