רשומה קשורה ל-מכתב: T-S H10.95

מכתב T-S H10.95
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2021).
  כולל מהדורה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition