מסמכים קשורים מסמך שלטוני: T-S Ar.38.94

מסמך שלטוני T-S Ar.38.94