מסמך משפטי: T-S Misc.8.97

מסמך משפטי T-S Misc.8.97

תגים

תיאור

Marital agreement between groom David b. Efrayim ha-parnas and bride Mubaraka bat Farah ha-Kohen, listing early and later additional payments for the ketubba, trousseau items, and stipulations regarding residence of the couple.

T-S Misc.8.97 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ רחמ
 2. החתן דויד בר אפרים הפרנס
 3. הכלה מבארכה בת פרח הכהן
 4. אלמקדם 5 אלמוכר 10
 5. זוג חלק
 6. ארבע כואתם מנהא ואחד מש[בך?
 7. ואכר סאדג ואתנין פצה 3 דנ
 8. חדידתון פצה מנהא ואחדה ל[
 9. ואכהה סאדגה וארבע אדר
 10. תוב דביקי מועלם 2
 11. ורדא אמירי 20 דינ
 12. תוב אזרק ומעגר מקצב 20
 13. מרקה זרקע מועלם ומכלף מוראיש מועלם 12
 14. מערקה טלי ומנדיל רומי תניסי 5
 15. מערקה מותבת ועצאבה מני מודהב 14
 16. מנדילין וכוארה 3
 17. כמסה מכלאפאת מני וביאץ 5
 18. ארבע מעארק וחוזה ומנדילין 6
 19. מולאה תניסי כאם 9
 20. ________________________________
 21. מרתבה דביקי ה קטע 25
 22. מרתבה טברי ה קטע5 [+
 23. מרתבה טברי ג קטע 4 ד
 24. תלאת מכאד דביקי ביאץ 6
 25. מכדתין דביקי זורק ומרדתין סוס]ג[רד
 26. ביאץ10
 27. ועוד התנו ביני'הם שתדור
 28. כלתא דא אצל אם חתנא דא
 29. כל יומי דשלמא ביני'הון
 30. ואם חס ושלום לא תתרעא
 31. כלתה דא שתדור אצל אמו

תרגום

T-S Misc.8.97 1v

1v

TS Arabic Box 8 f.97 (page 2)

 1. יעקור חתנא דנן למקום א[חר
 2. וידור עמה ואם לא יחפוץ
 3. יוציא מיד ויתן כתובה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.8.97: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.